عبدالحسین مختاباد

عبدالحسین مختاباد، عضو فعلی شورای شهر تهران با انتقاد از لیست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، موسوم به لیست امید...

یک عضو شورای شهر تهران از وجود چند میلیارد تومان پول این نهاد در حساب شخصی یکی دیگر از...