عبدالرضا رحمانی‌فضلی

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور غروب دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ در حاشیه جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت:...

رحمانی‌فضلی در واکنش به جنتی گفت که انتقاد دبیر شورای نگهبان از دخالت دولت در انتخابات در واقع اعتراض...

احمد جنتی با انتقاد از مسئولان دولتی گفت: «این تاکتیک که در آستانه انتخابات، عده‌ای با سروصدا و هیاهو...

هزینه‌های نجومی برای تبلیغات انتخاباتی مجلس به ظهور ترکیبی جدید در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی انجامیده است: پول‌های کثیف....