عبدالرضا رحمانی‌ فضلی

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی گفته است که شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری ایران رقم بالایی نیست. او همچنین گفت چنین...

وزیر کشور می‌گوید که نتیجه تعامل با شورای نگهبان مثبت بوده و داوطلبان تائید صلاحیت شده می‌توانند انتخابات...

منبع درآمد کميته امداد، علاوه بر اعتبار دولتی که هر سال در بودجه سالانه مشخص می‌شود، کمک‌های مردم از...

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت