عبدالرضا رحمان فضلی

اصلاح‌طلبان بارها هشدار داده‌اند که

رحمانی‌فضلی در واکنش به جنتی گفت که انتقاد دبیر شورای نگهبان از دخالت دولت در انتخابات در واقع اعتراض...

عبدالرضا رحمان فضلی در همایش

رحمان فضلی که در همایش استانداران گفته «بنده به عنوان وزیر کشوراعلام می‌کنم که هیچ مجوزی را له یا...