عبدالرضا رحمان فضلی

عبدالرضا رحمان فضلی در همایش

رحمان فضلی که در همایش استانداران گفته «بنده به عنوان وزیر کشوراعلام می‌کنم که هیچ مجوزی را له یا...