عبدالکریم حسین زاده

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی گفته که شاید برخی در مجموعه زیر نظر او فکر...

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تکیه بر روایت رسمی گفته درباره شکنجه نماینده کارگران هفت‌تپه نمی‌تواند قضاوت کند....

نایب رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی می‌گوید سه زنی که در کابینه روحانی حضور دارند، حق مشارکت در...