عثمانی

امیر یحیی آیت‌اللهی − طرح نادرشاه افشار برای نزدیکی دو مذهب متخاصم شیعی و سنی پس از پایان کار...

علی ناهید − تصور کنید که کشورهای عربی تجزیه نمی‌شدند و ما به جای اردن و عراق و کویت...

بعد از دو روز اقامت در سربنیتسا، هومن راورپور چندی روزی را در سارایوو گذراند و سپس به شهر...