عدالت برای ایران

این نخستین بار است که ایران، رسیدگی به حفظ و احقاق حقوق اقلیت‌های جنسی را هرچند به طور محدود،...

تنها اقدامات واقعی و ملموسی که تاکنون دولت برای نجات جان مردم شهر بیش از یک میلیونی اهواز انجام...

سازمان "عدالت برای ایران" طی بیانیه‌ای به بازگشت مجازات "سنگسار" به قانون مجازات اسلامی اعتراض کرد.

بهنام‌ دارایی‌زاده - سازمان ملل، بعد از ۲۰ سال، وضعیت جمهوری اسلامی را در زمینه‌ میزان پای‌بندی به تعهدات...

سازمان «عدالت برای ايران» از شاهدان عينی خواسته تا مشاهدات خود را از «سرکوب و نقض حقوق بشر» در...