عدم پرداخت حقوق

رضا علیجانی در گفت‌وگو با مازیار بهرامی: خامنه‌ای در سخنرانی روز اول فروردین نشان داد پیام اعتراضات دی ماه...

نزدیک به ۱۵۰ نفر از کارگران مناطق سه و چهار شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه...