عراق علیه آمریکا

در پی دستور ترامپ برای جلوگیری از ورود شهروندان هفت کشور از جمله عراق به خاک ایالات متحده، پارلمان...