عربستان سعودی

بلندگو‌ها با صدای بلند موسیقی پخش می‌کنند. جوان‌ها در میدان تغییر می‌رقصند و شادی می‌کنند. پرچم‌های یمن برافراشته شده...

وزير خارجه بحرين گفت اين کشور زمانی که در تهران تظاهرات اعتراضی برگزار شد آن را امری داخلی به‌شمار...