عزل آیت‌الله منتظری

اکبر گنجی- آیت‌الله خمینی حرفی برای نسل‌های بعدی ندارد، جنبشی نمی‌تواند بیافریند یا راهی بگشاید. بودجه "موسسه تنظیم...