عزیز معتضدی

مهدی مرعشی - عزیز معتضدی، نویسنده ایرانی ساکن کانادا، پس از آنکه از مدرسه عالی تلویزیون و سینما فارغ‌التحصیل...