عزیز خسروشاهی

«در خانه غذا هست. نذری هم گرفته‌ام. من برای نذری نیامده‌ام. آمده‌ام دلم باز شود.» منظور از باز شدن...

آیا مردم ایران به اخبار سرازیر شدن پناهجویان به اروپا توجه نشان می‌دهند؟ آیا این احساس در آن‌ها وجود...