عزیز معتضدی

معتضدی می‌گوید داستان حافظه جهان است. در سونیا هم می‌توان رد پای آنچه که در وطن گذشت را دید.