عصمت الله عاصم

اعتراض‌ها به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان