عطاالله مهاجرانی

ابتدا مبلغ ۷۸ میلیون دلار به عنوان ارزش دکل گم‌شده «فورچونا» مطرح شد و اکنون با افزوده‌شدن ماجرای مشابهی...

نخستین جلسه دادگاه گم‌شدن دکل نفتی ۱۲ میلیون دلاری در دولت احمدی‌نژاد برگزار شد. پنج متهم پرونده به تحصیل...

دو خبرگزاری فارس و نسیم در ایران روز چهارشنبه ۲۷ آبان خبر بازداشت محمدمحسن مهاجرانی، فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر...