عطا بهمنش

قدیمی‌ترین گزارشگر ورزشی ایران که یک ماه پیش در اثر سکته مغزی در بیمارستانی در تهران بستری شده بود،...

عطاالله بهمنش، قدیمی‌ترین گزارشگر ورزشی ایران روز دوشنبه ۱۵ خرداد بر اثر سکته مغزی در بیمارستان بستری شد.

نشریه، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آرش، شماره ۱۰۹