علاء اسوانی

مصطفی خلجی - علاء اسوانی می‌گوید رهبران اخوان‌المسلمین نمی‌توانند مصر را به خاطر تاریخ هفت هزار ساله‌اش که بر...