علم

جعفر ابراهیمی - چرا در تمام کشور هیأت‌های تخلف اداری را برای منکوب کردن معلمان معترض بسیج کرده‌اند و...

نیک هیوز - آیا از این که عالم هستی تا این حد بزرگ و ما تا این اندازه کوچک...

نیتن هلر - آیا برای حیوانات و ربات‌ها هم می‌توان به همان حقوقی قائل شد که ما انسان‌ها از...

برک - پزشکان به حرف‌های بیماران علاقه‌ای ندارند؛ اما مردم هنوز دربارۀ دردهایشان حرف می‌زنند..

خشایار قورزهی - رویای شفاف، رویایی است که در آن، بیننده خواب متوجه می‌شود که خواب است و کنترل...

گفت‌وگو با پروفسور «ریچارد دی‌ویت»؛ استاد فلسفه علم دانشگاه فیرفیلد آمریکا و نویسنده کتاب تحسین‌شده‌ Worldviews

درمجله دانش و فن این