علویان سوریه

علویان سوری نیز مانند مخالفان اسد، از طرح دولت وحدت ملی او استقبال نکرده‌‌اند. آنها در یک بیانیه از...

علی افشاری- سوریه متحد طبیعی ایران نیست. اگر منافع ملی در نظر گرفته شود و متغیر‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی...