عليرضا قربانی

تهيه‌کننده گروه «اشتياق» خسارت لغو کنسرت این گروه را ٨٠ ميليون‌ تومان اعلام کرد. پیش‌تر، دادستانی «چناران» در پی...

برنامه کنسرت عليرضا قربانی، خواننده موسيقی سنتی ايرانی ساعاتی پيش از اجرا در دانشگاه فردوسی مشهد لغو شد.

 

خبرگزاری مهر...