علیرضا اصفهانی‌ زاده

دانشجویان مجسمه‌سازی دانشگاه هنر در اقدامی اعتراضی، درِ دفتر علیرضا اصفهانی‌زاده، مدیر گروه مجسمه‌سازی را گل(آجر) گرفتند.