علیرضا جاپلقی

پلیس تهران در اطلاعیه‌ای بازداشت دختر حاضر در عکس‌های علیرضا جاپلقی، پارکورکار ایرانی را تأیید کرد. روز گذشته چهارشنبه...

فرمانده انتظامی پایتخت بازداشت پسر «پارکورکار» اینستاگرام را تأیید کرد و گفت دوست دختر او هم به زودی بازداشت...