علیرضا زالی

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید این کشور در شرایط عادی با کمبود ۲۵ هزار پزشک عمومی و...

امید رضایی- اعتراض جامعه پزشکی به سریال مدیری، واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و بسیاری،...

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار می‌گوید شهروندان ایرانی بر این باورند که جراحان در این کشور «کاسبکار» هستند.