علی‌اصغر فریدی

اصغر فریدی - اکنون از ساختن امامزاده‌ها تا تهران‌خواری و غارت منابع طبیعی به نام وقف صورت می‌گیرند....

غافلگیری و در دام افتادن نیروهای پیشمرگ و گریلا، و تلفات غیرمتعارف آن‌ها در چند سال اخیر در مناطق...

علی‌اصغر فریدی − به راستی گروه‌های سلفی در کردستان چه وضعیتی دارند؟ آیا از نفوذ چشمگیر برخوردار هستند؟...

علی‌اصغر فریدی - تلفات نامتعارف نیروهای حزب دمکرات در درگیری اشنویه موید این واقعیت است که نمی‌توان با یک...

علی اصغر فریدی- اغراق نیست اگر گفته شود که احزاب کردستان ایران، به همان اندازه که برای رویارویی با...

علی اصغر فریدی- آیا کمک مالی جمهوری اسلامی به حکومت اقلیم کردستان با این پیش شرط بوده که مقامات...

علی‌اصغر فریدی - شواهد موجود در خاورمیانه حاکی از آن است که مرزهای سایکس‌- پیکو، پس از گذشت یک...

کامبیز غفوری- علی‌اصغر فریدی، روزنامه‌نگار، همراه همسر و دو فرزندش ترکیه را ترک کرده بود تا به عنوان پناهجو...