علی‌اکبر حیدری‌فر

غلامحسین اسماعیلی درباره یک قاضی سابق نزدیک به سعید مرتضوی گفته است این فرد پرونده های متعددی داشته و...

علی‌اکبر حیدری فر قاضی سابق دادگاه انقلاب تهران که نقش مهمی در فرستادن معترضان به کهریزک در سال ۸۸...

آیا نسبت جرم و مجازات در احکام صادره دادگاه جنایت کهریزک علیه سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و...