علی‌اکبر محزون

علی‌اکبر محزون گفته است: «بیشترین نرخ ازدواج مربوط به استان خراسان ‌جنوبی با ۱ .۱۳ در هزار و کمترین...

مدیرکل دفتر اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال برای نخستین‌بار آمار ازدواج در کشور را برحسب تحصیلات زوجین...

هم اکنون حدود ۲۱ میلیون خانواده در ایران وجود دارد که حدود ۵. ۱۴ درصد از آن‌ها بدون فرزند...