علی‌محمد مختاری

به گفته مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، سرانه فضای سبز برای هر شهروند تهرانی، ۱۵ متر...

به گفته علی‌محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، چنارهای کهنسال خیابان ولی عصر ترمیم و...