علی اسماعیلی

الاهه نجفی – آیا رییس جمهور منتخب می‌تواند نظام فرهنگی را به گونه‌ای بنیادین متحول کند یا اینکه حتی...

کاترین اسفندیاری – می‌خواهیم بدانیم دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت ساله گذشته چگونه موفق شد نشر ایران را به...

کاترین اسفندیاری – غیبت بسیاری از ناشران تأثیرگذار و نیز افت کمی و کیفی کتاب‌ها از دلایل خلوت بودن...

حسین نوش‌آذر - وظیفه معاونت امور فرهنگی ارشاد در ماه‌های پایانی دولت دهم چیست؟ ناشران از او چه انتظاری...