علی ثمری

محمود احمدی‌نژاد حجت‌الاسلام علی ثمری، دبير هيأت عالی گزينش کل کشور و از حاميان قديمی خود را برکنار و...