علی دهباشی

محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری

علی دهباشی، مدیر مسئول مجله

مروری بر مهمترین رویدادهای فرهنگی در هفته گذشته، همراه با گفت‌وگویی با عزیز بارز، محقق افغان و فعال حقوق...

انتشار شعری از منصور اوجی در نکوهش چادر سیاه بانوان پیامدهایی داشت. علی دهباشی، مدیر مسئول بخارا رسماً از...

شهزاده سمرقندی - در شماره ۸۷-۸۸ مجله «بخارا» که به‌کوشش علی دهباشی در تهران به چاپ می‌رسد، مقاله‌ای با...