علی ربیعی وزیر کار

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۲۳ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...

علی ربیعی برای دومین بار به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. روحانی در معرفی...

علی ربیعی به دفاع از قراردادهای موقت برخاسته و می‌گوید: عده‌ای همچنان فکر می‌کنند شغل یعنی استخدام، اما دیگر...

نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران می‌گوید دولت تمام نمایش‌های تعیین دستمزد را مدیریت می‌کند تا نقش خود...

نمایندگانی که خواهان استیضاح علی ربیعی‌اند، اعتقاد دارند که وزیر کار با خرید کارخانه و داشتن شرکت‌های خصوصی متعدد...

وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی اعلام کرد که تعیین افرادی که مشمول حذف یارانه‌ها می‌شوند تقریباً به پایان...