علی ساکنی

علی ساکنی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده هوشمند علی‌پور، زندانی سیاسی محکوم به #اعدام را بر عهده دارد، از...

علی ساکنی، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه هشتم تیر ماه توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه...