علی شجاعی صائین

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی ارشاد اسلامی اعلام کرده که هنوز کسی به ریاست اداره کتاب منصوب نشده است. علی جنتی،...

کاوه کوهیار - برکناری مدیر اداره کتاب، همچون هر عزل و نصب دیگری در نظام اسلامی، اکنون ابعادی جناحی...

اختلاف بین عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و علی شجاعی صائین بر سر انتشار یک کتاب بالا گرفت....

از مهرماه سال جاری سانسور کتاب‌ها به ناشران واگذار ‌می‌شود. ناشران دولتی در اولویت قرار دارند. ناشران خصوصی هم...

از سال ۸۸ تا ۹۱ چند عنوان کتاب ممنوع از انتشار شد؟ علی شجاعی صائین، رییس اداره کتاب می‌گوید...

منصور انوری رمانی در دست انتشار دارد به نام «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد». در این رمان امام هشتم شیعیان،...

نشر چشمه با رأی هيأت‌ تجديدنظر بررسی تخلفات ناشران فعاليت خود را از سر می‌گيرد.

سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی شجاعی صائین را به سمت مدیریت اداره...