علی ماوت

دست‌کم هشت شهروند اهل سنت در مهاباد و بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. این بازداشت‌ها همزمان...