علی معرف

بیش از ۵۰ درصد از نخل‌های شهرستان شادگان نابود شده‌اند.

به دلیل رسوب ناشی از سیل، رسوب‌گذاری در رودخانه کارون بیشتر شده است و شرایط مساعدی ندارد.