علی میرزایی

به مناسبت انتشار صدمین شماره فصل‌نامه «نگاه نو» جشنی در شهر کتاب در تهران برگزار شد. علی میرزایی گفت...

صدمین شماره فصلنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و ادبی «نگاه نو» به سردبیری علی میرزایی، در اسفند ماه، در آخرین...

گروه فرهنگ - (اجرای رادیویی: شهزاده سمرقندی) نهمین دوسالانه انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی که روز گذشته، دوم اوت در استانبول...