علی کاظمی

در نخستین ماه سال ۲۰۱۸ سه کودک – مجرم در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر می‌پرسد...

محبوبه مفیدی را در ۱۷ سالگی به عقد مردی درآوردند. او متهم بود بعد از فقط یک ماه همسرش...

علی کاظمی ظهر ۱۰بهمن در زندان بوشهر به دار آویخته شد. گفته می‌شود او تا یک ساعت پس از...