علی یزدانی

هشت درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی ایران برای همیشه تعطیل می‌شوند. به گفته معاون وزیر صنعت ۴۸ درصد...

رئیس انجمن صنفی خبازان گفت که کارگران خبازی‌ها به دلیل ترس از اخراج به سازمان تأمین اجتماعی شکایت نمی‌کنند...

نظام بانکی ایران برنده رکود اقتصادی است. در حالی که دولت بانک‌ها را به واگذاری بنگاه‌ها موظف کرده، آنها...