علی یونسی

در گزارش پیش رو ضمن بررسی مسائل مرتبط با تدریس زبان‌های محلی در مدارس کشور، نظر دو نفر از...

اکبر گنجی- خاتمی بارها گفته که در پی مقابله با نظام نیست. او نمی‌خواهد به عنوان نماد اصلاح‌طلبان، از...

علی يونسی، وزير اطلاعات پیشین ايران گفت انحلال خانه سينما "کار اشتباهی بود که هيچ توجيهی ندارد."

 

خانه سينمای ايران...

حسن يونسی فرزند علی يونسی وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران برای گذراندن دوران محکوميت‌اش به زندان...