علی افشاری

علی افشاری − خامنه‌ای در موقعیتی محوری قرار دارد به مانند سابق. ممکن است برنامه‌هایی برای جانشینی مد نظر...

نسیم روشنایی- مهرورزی و مقاومت کنار هم در خیابان‌ها جریان داشت. زنان خارج از کوی با غذا دادن به...

علی افشاری − نامه دفتر رهبری در باره پیوستن به سازمان میان‌دولتی ویژه اقدام مالی (FATF)، به خوبی روشن...

علی افشاری − برای ایدئولوژی باستان‌گرا بندگی مسئله نیست‌. مطلوب آن نوع باستانی بندگی است. پاد زهر این ایدئولوژی...

علی افشاری − شخصی که ادعا می‌کند پایه‌گذار فلسفه علم است، جز شعارگویی و کلی‌بافی اثری از خود به...

علی افشاری – چرا فرمان "۱۹۰ هزار سو"یی خامنه‌ای چندان حساسیت‌برانگیز نشد؟ انگیزه خامنه‌ای از تأکید بر غنی‌سازی چیست؟...

علی افشاری − دولت هاى اروپایى امکانات زیادى براى حداکثر سازى منافع برجام براى ایران ندارند. اروپا در زمانى...

علی افشاری − اعتراضات ۹۶ کاملا ساختار شکن و انقلابی است. از اساس با جمهوری اسلامی مشکل دارد و...

علی افشاری − تصمیم روحانی در گریز از تقابل با رهبر و پذیرش گسترش حوزه مداخله او در تعیین...

علی افشاری – منصور غلامی، معرفی شده به عنوان وزیر علوم، یک غلام دیگر دستگاه است. خامنه‌ای کنترل مطلق...

علی افشاری − فرجام سیاست فشار بر سپاه صرفا تابع اراده‌گرایی و مواضع کلامی دو طرف نیست بلکه...

علی افشاری – حل مشکل تروریسم برآمده از بنیادگرایی اسلامی تنها با توجه به سلفی‌گری جهادی میسر نمی‌شود. شیعه...

علی افشاری – پرونده‌ها گشوده می‌شوند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم باید مسئولیت بپذیرد.

علی افشاری – کابینه دوازدهم سنخیتی با ۲۴ میلیون رای مردم به روحانی ندارد و نشانه فرادستی ولایت...

علی افشاری − دولت ترامپ در انتظار تخطی جمهوری اسلامی از مفاد برجام در اندازه ای است که بتواند...

علی افشاری − انتصاب فرهاد رهبر به سرپرستی دانشگاه آزاد نقطه عطفی در تحولات مدیریتی و مالکیت دانشگاه آزاد...

علی افشاری − خواسته اصلی گرایش‌های مختلف جامعه ایران تغییرات سیاسی است. مردم تحقق این خواسته را زمینه‌ساز تحقق...

علی افشاری − این مطلب به بررسی رویکرد "انتخابات‌محور" اختصاص دارد که اساس آن برداشتی مطلق‌گرا و غیر واقعی...

علی افشاری – این مقاله مروری دارد بر حرکت‌های دانشجویی در دوره پس از اصلاحات با نظر به موضوع...

علی افشاری − کاندیداتوری احمدی نژاد فراتر از معادلات انتخاباتی شکاف ولایت- جمهوریت را برجسته ساخت و ضربه‌ای کاری...