عمر چلیک

دولت آلمان به دلیل تنش‌های سیاسی با ترکیه صدور سلاح به این کشور را به تعلیق درآورده. وزیر اتحادیه...