عملیات آزادسازی فلوجه

بر اثر حمله بزرگ نظامی ارتش عراق به فلوجه با هدف بازپس‌گیری این شهر از دست گروه «دولت اسلامی»...

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از نبردهای فلوجه در عراق اظهار نگرانی کرد و گفت جان حدود ۲۰ هزار...

نیروهای ویژه ارتش عراق با حمایت‌های هوایی ائتلاف جهانی از سه جهت وارد شهر فلوجه شدند. این شهر تحت...