عملیات انفال

۳۱ سال پس از جنایت رژیم بعث، چهار گور دسته‌جمعی و بقایای اجساد ۲۰۰ تن از کردهای کشته شده...

مسرور بارزانی استقلال کردستان عراق را شرط حفظ امنیت کردها دانست و گفت که جامعه بین‌الملل به دلیل نبود...