عوامفریبی احمدی‌نژاد

مرتضی کاظمیان - احمدی‌نژاد با سخنرانی در شهرستان‌ها به صحنه آمده است. بازگشت او به قوه مجریه منتفی است...