عکاسی جهانی سونی

اصغر خمسه، عکاس ایرانی با مجموعه «آتش نفرت» درباره قربانیان اسیدپاشی جایزه معتبر مسابقه عکاسی جهانی سونی در...