غارت میراث فرهنگی عراق و سوریه

مدیرکل یونسکو در سفر به عراق از لزوم مقابله با پاکسازی فرهنگی در این کشور سخن گفت و لوح...

داعش یک شبکه سازماندهی‌شده برای قاچاق اشیاء باستانی به وجود آورده. منطقه باستانی«تل حلف» غارت می‌شود. ۴۳۷۰ موقعیت تاریخی...