غرق شدن پناهجویان

هومن هنرکار - رادیکال‌ترین اقدام معاصر، نجات دادن خودمان از چنگال نجات‌دهندگانمان است.

ایتالیا به یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه اجازه ورود به مرزهای آبی‌اش را داده اما از لنگر...

در دو حادثه جداگانه، قایق‌های حامل مهاجران به مقصد اروپا در دریا مدیترانه واژگون شدند. در حادثه نخست حداقل...