غزل پست مدرن

زهرا باقری شاد- الهام میزبان از شاعرانی است که اشعارش را به سبک «غزل پست مدرن» می‌سراید. از...

سارا شاد - محسن عاصی، از جوان‌ترین شاعران پرکار ایرانی‌ست. نخستین بار که شعرهای او را می‌خوانی، فکر می‌کنی...