غلامحسين حيدری

موسی هنديجانی، مازيار رحيم‌زاده، غلامحسين حيدری و عادل راشدی چهار تن از فعالان کارگری شرکت پتروشيمی رازی کرمانشاه با...